Lazada-icon.jpg
Shopee-icon.jpg
Reflex-icon.jpg

REFLECTIVE FABRICS TAPE

แถบสะท้อนแสง/แถบผ้าสะท้อนแสง

แถบผ้าสะท้อนแสงชนิดเย็บ

แถบสะท้อนแสงที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีความสว่างเพียงพอเมื่ออยู่บนร่างกายผู้สวมใส่ เพื่อให้สามารถถูกมองเห็นได้จากระยะปลอดภัย แถบสะท้อนแสงจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ถนนหรือขอบทาง และการทำงานในพื้นที่มืดหรือแสงน้อย เช่น ตำรวจจราจร งานสร้างหรือซ่อมบำรุงผิวจราจร งานติดตั้งซ่อมบำรุงเสาไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม งานเหมือง งานแท่นขุดเจาะ เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า เป็นต้น

สินค้า
รีเฟล็กซ์ WB4003
รีเฟล็กซ์ OX4003
สามเอ็ม 8912
รีเฟล็กซ์ A101
รีเฟล็กซ์ A001
รีเฟล็กซ์ A203
รีเฟล็กซ์ 905c
รีเฟล็กซ์ 905c
Show More
สามเอ็ม 8912
Show More

© 2018, DSK Enterprises Ltd., Part. Thailand. All rights reserved.