REFLECTIVE FABRICS TAPE

แถบสะท้อนแสง/แถบผ้าสะท้อนแสง

แถบผ้าสะท้อนแสงชนิดเย็บ
แถบผ้าสะท้อนแสงชนิดเย็บ
แถบผ้าสะท้อนแสงชนิดเย็บ

press to zoom
แถบผ้าสะท้อนแสงชนิดเย็บ
แถบผ้าสะท้อนแสงชนิดเย็บ

press to zoom
แถบผ้าสะท้อนแสงชนิดเย็บ
แถบผ้าสะท้อนแสงชนิดเย็บ

press to zoom
แถบผ้าสะท้อนแสงชนิดเย็บ
แถบผ้าสะท้อนแสงชนิดเย็บ

press to zoom
1/3

แถบสะท้อนแสงที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีความสว่างเพียงพอเมื่ออยู่บนร่างกายผู้สวมใส่ เพื่อให้สามารถถูกมองเห็นได้จากระยะปลอดภัย แถบสะท้อนแสงจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ถนนหรือขอบทาง และการทำงานในพื้นที่มืดหรือแสงน้อย เช่น ตำรวจจราจร งานสร้างหรือซ่อมบำรุงผิวจราจร งานติดตั้งซ่อมบำรุงเสาไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม งานเหมือง งานแท่นขุดเจาะ เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า เป็นต้น

© 2018, DSK Enterprises Ltd., Part. Thailand. All rights reserved.